Příspěvky

Pozvánka na koncert 17. listopad se sv. Ludmilou, diriguje Dennis Russell Davies

Vážené dámy, vážení pánové,

je naší ctí pozvat Vás na slavnostní koncert 17. listopad se sv. Ludmilou, který bude vyvrcholením dne oslav města Brna ke 30. výročí svobody našeho národa. Koncert pořádá Filharmonie Brnoneděli 17. listopadu 2019 v 18:00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Při přípravách představení skvostného oratoria Antonína Dvořáka Svatá Ludmila (1886) upevňujeme spolupráci s brněnskými pěveckými sbory (Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Smíšený sbor Kantiléna) a Filharmonií Brno, která se ujme orchestrálního provedení. Spolu s řadou sólových zpěváků budeme vystupovat pod taktovkou šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese. 

"Na oratoriu Svatá Ludmila si Dvořák mimořádně zakládal a práci na něm věnoval maximální úsilí. Jedná se o jedno ze skladatelových nejrozsáhlejších děl jak co do délky tak z hlediska velikosti vokálně instrumentálního aparátu." (text převzat z webové stránky http://www.antonin-dvorak.cz/svata-ludmila)

Pro přívětivost publi…

Z redakce časopisu Harmonie: Oratorium Svatá Ludmila v podání Filharmonie Brno a stočlenného pěveckého sboru zazní 17. listopadu v katedrále na Petrově

Recenze a fotografie z mimořádného koncertu věnovaného poctě Giji Kančeliho

Mimořádný koncert Amao omi: Pocta Kančelimu / Moravský podzim

KONKURZ

Pozvánka na Letní koncert

Pozvánka na Noc kostelů v Praze

Pozvánka na koncert Světlo beze stínu, pramen pokoje - Velikonoční festival duchovní hudby

Pozvánka na Absolventský koncert Markéty Ottové a ročníkový koncert Patrika Buchty