Odběr novinek e-mailem

Pozvánka na Letní koncert

Vážení přátelé,

přijměte pozvání na náš Letní koncert, který pořádáme v pátek 28. června 2019 v 19:30 ve dvoraně rektorátu VUT v Brně (Kudy na dvoranu VUT).

Představíme Vám pestrý repertoár zvolen pro tuto příležitost:
 • Bohuslav Martinů: Romance z pampelišek, Pět českých madrigalů
 • Jan Kapr: Lidové písně pro smíšený sbor a akordeon
 • Zdeněk Lukáš: Pět písní o lásce
 • Jiří Teml: Ach ta vojna, vojna
Vystoupení obohatí umělci Helena Hozová - soprán, Kostiantyn Tyshko - klavír a Jaromír Zámečník - akordeon. 
Dirigují Markéta Ottová a Jan Ocetek.

Vstupné: 150/90Kč na místě 30min před koncertem

Rádi Vás uvidíme. Těšíme se na Vás.

Váš Vox

Pozvánka na Noc kostelů v Praze


Vážení posluchači,

rádi bychom Vás pozvali na dvě vystoupení, která se uskuteční v pátek 24. května 2019 v kostele ECM v Praze v rámci Noci kostelů 2019

Zazpíváme židovské zpěvy Viktora Ulmanna, skladby Zdeňka Lukáše a Arvo Pärta ve dvou vstupech, ve 20:30-20:55 a 22:30-22:55.

Více informací zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Váš Vox

Pozvánka na koncert Světlo beze stínu, pramen pokoje - Velikonoční festival duchovní hudby

Vážené dámy, vážení pánové,

je naší ctí pozvat Vás na velikonoční koncert s názvem Světlo beze stínu, pramen pokoje při příležitosti Velikonočního festivalu duchovní hudby 2019 - Ceremonie pořádaný Filharmonií Brno na Velký pátek 19. dubna 2019 v 21:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů v Brně. 

Spolu s řadou brněnských sborů - Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna, připravujeme velkolepé Schnittkeho dílo Koncert pro sbor (Concerto for Choir, 1984-1985), které se ve své kompozici rozestupuje až do 16 hlasů.  

Alfred Schnittke (1934-1998), skladatel německého původu s židovskými kořeny žijící v Sovětském svazu, zvolil pro své monumentální polystylistické dílo a cappella orchestrální strukturu ve čtyřech větách. V hudbě se promítají motivy ruské ortodoxní církve několika způsoby: repetitivními melodiemi, paralelními terciemi, nápadnou basovou linkou či antifonickým pojetím sboru, kdy se linie hned několika hlasů střetávají a gradují současně. Jak T. Bilodeau vystihuje, extrémy lidských emocí jsou reflektovány skrze extrémy harmonické spletitosti a vokálních schopností.

Pro text Schnittke zamířil do 10. století do Knihy nářků arménského mnicha, básníka, mystického filozofa a teologa sv. Řehoře z Nareku a v kompozici použil ruský překlad. Přestože žádná věta nenese oficiální název, lze vždy první verš za název považovat: 1. Ó, Vládce všeho stvoření, 2. Já, znalec lidských vášní, 3. Všem těm, kdo proniknou do podstaty chmurných slov, dej, Bože, vykoupení z hříchů, 4. Tuto práci, kterou jsem započal s nadějí. Pro zajímavost, Schnittke byl zdrženlivý s publikací tohoto a některých dalších duchovních děl mimo Rusko, poněvadž cítil, že interpretace by postrádaly duchovní intenzitu. K publikaci v západním světě došlo až v r. 2000, tzn. po jeho smrti.

zdroje: 
1   F. Broman, booklet CD Voices of Nature, Alfred Schnittke | Arvo Pärt, Swedish Radio Choir, Tõnu Kaljuste, 2004
2   Tucker Bilodeau, Alfred Schnittke's Concerto for Choir, A Cellular Deconstruction, 2016
3   Gene Tyranny, Alfred Schnittke, Concerto for Choir, allmusic.com
4   Renáta Granátová, Tomáš Vrba, Kateřina Iberl, program Koncertu v kostele Narození Panny Marie 2012, galerieroudnice.cz, Zkroušené zpěvy mnicha Řehoře z Nareku, Píseň Bohu, jenž vychází z hlubin srdce, Kapitola 3

Program: 
Alfred Schnittke - Koncert pro sbor v podání brněnských pěveckých sborů - Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna
Lenka Cafourková-Ďuricová - soprán
diriguje Jan Ocetek

Koncert pořádá Filharmonie Brno.

Zde je k shlédnutí Pozvánka Filharmonie Brno, Facebook pozvánka a VFDH Facebook pozvánka.
Vstupné: dobrovolné na místě (Kudy ke kostelu u Jezuitů)

Velmi si ceníme této události. Bude to už potřetí v řadě, kdy Vox Iuvenalis vystoupí na Velikonočním festivalu duchovní hudby.

Přijďte se nechat uchvátit.

Váš Vox

Pozvánka na Absolventský koncert Markéty Ottové a ročníkový koncert Patrika Buchty

Vážení přátelé,

zveme Vás na blížící se Absolventský koncert Markéty Ottové a ročníkový koncert Patrika Buchty, kteří nejen svým zpěvem obohacují naše sborové řady. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 21. března v 19:30 v prostorách Sálu Milosrdných bratří (Kudy k Sálu Milosrdných bratří).

Patrik Buchta studuje od r. 2017 sbormistrovství na JAMU. Je sbormistrem středoškolského pěveckého sboru Cantate Brno, VSMU a šlapanického chrámového sboru. Patrik tímto koncertem ukončí 2. ročník svého studia na JAMU.

Markéta Ottová spolupracuje se sborem od října 2016. Je absolventkou PdF a FF MU, studentkou sbormistrovství na HF JAMU a doktorského studia na PdF MU. Absolventský koncert pro ni bude zakončením bakalářského studia na HF JAMU.

Program:
 • S Patrikem Buchtou pro Vás připravujeme dílo moravského skladatele Vítězslava Nováka: Čtyři moravské lidové balady na slova lidové poezie (Ranoša, Zakletá dcera, Vražedný milý, Neščasná vojna).
 • Pod taktovkou Markéty Ottové Vám předneseme repertoár od Bohuslava Martinů: Pět českých madrigalů (Husičky na vodě, Vzkázání po holubince, Bolavá hlavěnka, Cestou k milé, Čarování a pomluvy) a kantátu Mikeš z hor.

Program vřele doporučujeme pro svou rozmanitost a zejména malebnost 🎼🎶

Účinkují:
Helena Hozová - soprán
Jan Ondrejka - tenor
Kostiantyn Tyshko, Helena Fialová - klavír
Lukáš Mik, Barbora Tolarová - housle
David Křivský - viola 
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis
Jan Ocetek - umělecký vedoucí 
dirigují Patrik Buchta a Markéta Ottová

Koncert pořádá JAMU v Brně.

Zde je k shlédnutí Facebook pozvánka.
Vstupné: 100 Kč, důchodci 50 Kč, studenti zdarma

Velice se těšíme na další společný kulturní zážitek.

Váš VOX

Šťastný nový rok 2019! A na co se můžete těšit...

Vážení hudební příznivci,

přejeme Vám do nového roku 2019 jen to nejlepší a ať Vám slouží zdraví. Budeme se těšit na další sdílení rozmanitosti prožitků, které sborový zpěv může přinést.

Budeme pro Vás i nadále průběžně doplňovat informace o plánovaných koncertech v sekci Koncerty. Nyní na programu najdete prozatím tři vystoupení.

Tradičně nás můžete vidět již tuto neděli 6. ledna 2019 v 18:00 na Tříkrálovém koncertě v kapli sv. Jana Křtitele v Ostopovicích. Zváni jsou jak místní tak ti, kteří mají zájem o poslech vánočních motivů Zrunkovy lidové mše Missa pastoralis. Vstupné dobrovolné.

Dále pro letošní jaro náš pěvecký sbor zařadil na program další dvě kulturní akce, a to jednak Absolventský koncert Markéty Ottové spolu s ročníkovým koncertem Patrika Buchty ve čtvrtek 21. března 2019, kde představíme díla českých skladatelů - Pět českých madrigalů a kantátu Mikeš z hor od Bohuslava Martinů a Čtyři moravské lidové balady na slova lidové poezie od Vítězslava Nováka. Jednak také brzy začneme připravovat další z temperamentních Schnittkeho děl Koncert pro sbor (Concerto for Choir) na Koncert při příležitosti Velikonočního festivalu duchovní hudby na Velký pátek 19. dubna 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů v Brně. Velmi si ceníme této události. Bude to už potřetí v řadě, kdy Vox Iuvenalis v Brně vystoupí na Velikonočním festivalu duchovní hudby. Naše tradiční lednové soustředění poslouží k přípravě tohoto nového repertoáru a budeme se tak moci opět ponořit do divů klasické hudby...

Mimoto bychom rádi zmínili, že naše dveře pro nové zvídavé zpěváky zůstávají otevřené každé pondělí a čtvrtek od 18 do 21h na Fakultě architektury VUT na ulici Poříčí 5 ve 3.patře. Na dalších detailech doporučujeme se domluvit s naším sbormistrem Janem Ocetkem (Konkurz).

Děkujeme za Vaši přízeň a pojďme do nového roku úspěšně vykročit.

Váš Vox

Pozvánka na tradiční vánoční koncert Vox Iuvenalis


Vážení přátelé,

posíláme srdečné pozvání našim rodinám, blízkým, přátelům, spolužákům, známým, kolegům a široké veřejnosti na náš tradiční vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 14. prosince v 19:30 ve dvoraně rektorátu VUT (Kudy na dvoranu VUT).

Chystáme pro Vás odlehčený vánoční repertoár s lidovými popěvky a motivy. Přijďte se s námi radovat 🎼🎶🎄🌠❄️
 • Missa pastoralis od moravského skladatele Juraje I. Zrunka - nevšední lidová mše o 6 větách (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) se sólovými pasážemi, folklórními prvky, doprovodem cimbálu a smyčcových nástrojů z roku 1766. Autorství tomuto františkánskému mnichu z kláštera v Nižnej Šebastovej u Prešova bylo oficiálně prokázáno a uznáno až v roce 1989. "Nejpůvabnější část mše Benedictus je věrným napodobením bečení ovcí... Jedná se o vánoční mši, jejíž význam je na Slovensku srovnáván s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby z roku 1796. Ve své kompozici využívá kombinace latinského textu ordinária doplněné o lidové koledy a pastorely. Žádná z dalších mší J.I.Zrunka nedosáhla takového věhlasu. Nahrál ji v roce 2000 Jiří Pavlica s Hradišťanem, smíšeným sborem Ars Brunensis a brněnským komorním orchestrem." (zdroje: tisková zpráva pěveckého sboru Rosex a program Adventního koncertu 2013 v Libštátě)
 • Koledy a písně vánoční pro smyčcové kvarteto a cimbál

Účinkují:
Tomáš Chloupek - bas
Eduard Tomaštík - cimbál
Martin Jakubíček - varhany
Petra Havlasová a Žaneta Šebestová - flétna
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis
diriguje Jan Ocetek

Zde je k shlédnutí Facebook pozvánka.
Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti/senioři 90 Kč, děti a mládež do 18 let vstup volný
(Vstupenky budou k dostání na místě 30 min před koncertem.)

Již se velice těšíme na společně strávený čas s Vámi v duchu adventu.

Váš VOX

Pozvánka: Vox Iuvenalis letos vystoupí na Adventním koncertě Masarykovy univerzity


Vážení přátelé,

náš pěvecký sbor byl letos přizván na tradiční Adventní koncert Masarykovy univerzity, který se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince v 19:30 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (Kudy na Staré Brno). Zveme všechny příznivce našeho repertoáru soudobé klasické duchovní hudby.


V rámci programu představíme naše oblíbená duchovní díla: 
 • Arvo Pärt - Nunc Dimittis, Salve Regina, Zwei slawische Psalmen, Bogoróditse Djévo
 • Zdeněk Lukáš - Lacrymosa, Agnus Dei
 • Eriks Ešenvalds - Lux aeterna
 • Leoš Janáček - Exaudi Deus I, Exaudi Deus II, Regnum mundi, Communio
 • Představení zakončíme známým dílem Otčenáš od Leoše Janáčka. Tenor zpívá Pavel Valenta.
Program zpestří varhanní improvizace v podání Martina Jakubíčka a vystoupení Pavly Kopecké na harfu.

Účinkují:
Martin Jakubíček - varhany
Pavla Kopecká - harfa
Pavel Valenta - tenor
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis
Dirigují Jan Ocetek a Markéta Ottová.

Zde je k shlédnutí pozvánka MU a Facebook pozvánka.
Vstup je volný pro zaměstnance a studenty MU.

Před dalším setkáním Vám přejeme poklidný adventní čas! 

Váš VOX