Napsali o nás

Vzpomínkový večer k poctě Giji Kančeliho
16. říjen 2019, autor: Eva Křižková

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.

Celý článek: http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/vzpominkovy-vecer-k-pocte-giji-kanceliho?fbclid=IwAR0z9CHrn-F_vevURrfr3aVQdRyjHJIYVB3NJQvt5SwZxNfHYXjWa2YbTrA


Moravský podzim uctil památku Giji Kančeliho
16. říjen 2019, autor: Jiří Čevela

Dne 2. října 2019 zemřel ve věku 84 let představitel (post)sovětské tvůrčí generace, významný gruzínský skladatel současné artificiální hudby Gija Kančeli. Pohotově na tuto smutnou událost zareagovala Filharmonie Brno, která již 8. října oznámila svůj záměr o uspořádání mimořádného koncertu, a to v rámci festivalu Moravský podzim před samotným jeho završením. Večer 15. října tedy patřil „Poctě Gijovi Kančelimu“.

Celý článek: https://operaplus.cz/moravsky-podzim-uctil-pamatku-giji-kanceliho/?fbclid=IwAR386T51nLKUWrk9BH6pypd_OwBDlJ_P3ylxsigd54WzOAMDtpBpBfkKkmY


Čtyřsborový Schnittke na Velikonočním festivalu 
23. duben 2019, autor: Lukáš Pavlica

V rámci velkopátečních Temných hodinek Velikonočního festivalu duchovní hudby spojily své síly brněnské sbory Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Láska opravdivá a představily v kostele Nanebevzetí Panny Marie Koncert pro sbor skladatele Alfréda Schnittkeho, provedení řídil sbormistr Jan Ocetek. Texty recitoval Lukáš Rieger...

Zpěváci všech čtyř sborů stanuli na kůru kostela, což vzhledem k obsazení těles a velikosti kůru byl sám o sobě malý zázrak. Ostatně také chrám bezmála praskal ve švech, a tak bylo třeba přistavit několik dalších židlí pro hudbymilovné Brňany. Ti, kdo se na koncert nakonec dostali, se však mohli radovat – Schnittke v provedení čtyř brněnských sborů pod vedením Jana Ocetka se totiž skutečně povedl! Při takto velkém počtu jednotlivých těles hrozí, že se výsledný zvuk nepodaří sladit tak, aby zněl homogenně a kultivovaně; Schnittkeho Koncert pro sbor však tento osud nepotkal. Jan Ocetek si dal dobrý pozor na to, aby spojení sborů působilo jednotně a organicky – jednotlivé vrstvy hudební sazby byly sice právem pojaty jako samostatné hudební plochy sui generis, ale s maximálním ohledem na zbývající složky.

Celý článek: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/ctyrsborovy-schnittke-na-velikonocnim-festivalu.html


Velkopáteční koncert byl slavností brněnských sborů
21. duben 2019, autor: Karla Hofmannová

Na Velký pátek, 19. dubna 2019, se před Jezuitským kostelem shromažďovaly davy převážně mladých lidí. Tak velký zájem snad ještě kostel nezažil. To byl velkým překvapením zejména pro pořadatele, kteří proto rychle nosili další a další skládací židle, aby vyhověli narůstajícímu publiku. Na temné hodinky Tenebrae se totiž vstupenky neprodávaly a velký zájem byl překvapením pro všechny. Při pohledu k varhanní empoře však bylo hned jasné, proč tomu tak je. Kůr prožíval zatěžkávací zkoušku, tísnilo se na něm téměř sto účinkujících, členů hned několika sborů.

Smíšený pěvecký sbor VUT Vox Iuvenalis, smíšený sbor Kantiléna, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a mužský pěvecký sbor při Ústavu hudební vědy FF MU s názvem Láska opravdivá. Nejsou to zdaleka všechny pěvecké sbory, které v Brně působí, ale i takto to byla síla, která opanovala zvukově prostor kostela. Samotná skutečnost, že se zpívalo z kůru a byla tedy využita přirozená akustika kostela, zaručilo kvalitní výsledek. A byla to především práce sbormistra Jana Ocetka, který ve spolupráci se sbormistrem Janem Špačkem dali dohromady obdivuhodný večer.

Celý článek: https://operaplus.cz/velkopatecni-koncert-byl-slavnosti-brnenskych-sboru/?fbclid=IwAR2QaqLhSOZImRKqiFYmUNplhfGhZ75Gjlq9dFbqJpdLqW7Nd4Bx8OrVfOA 


Osud jim nepřál. České skladatele zkoušené dobou připomněli v bývalém sídle gestapa v Brně
20. listopad 2018

Zmařené naděje. Název koncertu odkazuje ke 100 letům republiky i k výročí 50 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Skladbami tří skladatelů, které události posledního století negativně ovlivnily, uctili obě výročí sboristé z pěveckého sboru Vox Iuvenalis. A to symbolicky v aule právnické fakulty v Brně, tedy v budově, ve které za druhé světové války sídlilo gestapo.

Celý článek a sestřih: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2657504-osud-jim-nepral-ceske-skladatele-zkousene-dobou-pripomneli-v
Sestřih ze zpravodajství Události v regionech plus (Brno): https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/318281381951120-udalosti-v-regionech-plus (čas 6:29)


Křehce monumentální závěr Velikonočního festivalu duchovní hudby
9. duben 2018

Nedělní koncert nejenže uzavřel 27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, ale také poprvé představil nového šéfdirigenta brněnských filharmoniků Dennise Russella Daviese. Dramaturgové festivalu si tak nechali nejdrahocennější perlu až na samé vyvrcholení tohoto ročníku. Večer s tématem Zahrada/Ostrov rozezněl prostory baziliky Nanebevzetí Panny Marie pokorným Te Deum estonského skladatele Arvo Pärta, Glagolskou mší Leoše Janáčka a přímo pro účely festivalu složenou skladbou New Fire (Nový oheň) britského skladatele Davida Matthewse. Vystoupila sopranistka Pavla Vykopalová, mezzosopranistka Jana Hrochová, tenorista Aleš Briscein a basista Richard Novák. Sborově silně orientované Te Deum skladatele Arvo Pärta si vyžádalo účast hned dvou sborů – Voxu Iuvenalis pod vedením Jana Ocetka a Ensemblu Versus, Glagolskou mši zpíval Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou. O hru na varhany se postaral Martin Jakubíček.
Ačkoliv nálada byla nepochybně slavnostní, začátek posledního koncertu tohoto ročníku spíše než k bujarým radovánkám nabádal posluchače k tichému ponoření do hypnotických vln Pärtovy hudby. Táhlý temný zvuk linoucí se z kůru naplnil prostor chrámu tajemným očekáváním, které upokojilo až vstoupení sborů. Ve skladbě uplatnil Arvo Pärt svoji osobitou kompoziční techniku zvanou tintinnabuli, která pracuje v jistém specifickém duchu minimalismu s trojzvuky a akordickými rozklady. Co však muselo zaujmout ucho posluchače již od prvních tónů, bylo uchopení faktury dirigentem Dennisem Russellem Daviesem. Dirigent docílil jedinečně křehkého zvuku prostého veškerého patosu, bylo zřejmé, že Davies zná každý kout skladby, každičké její zjevné i skryté krásy a že zcela rozumí jejímu duchovnímu sdělení – ostatně aby ne, vždyť skladbu v roce 1985 sám premiéroval. 

Celý článek: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/krehce-monumentalni-zaver-velikonocniho-festivalu-duchovni-hudby.html
http://www.velikonocni-festival.cz/krehce-monumentalni-zaver-velikonocniho-festivalu-duchovni-hudby/
 

Patří mše do kostela?
9. duben 2018

Sedmý a poslední program festivalu pořádaného Filharmonií Brno byl nádherně sestaven. První polovinu tvořilo Te Deum Arvo Pärta, pomyslnou mezihrou byla nedlouhá instrumentální skladba Davida Matthewse s názvem New FireNový oheň, dílo s jasným velikonočním poselstvím, objednané festivalem a uvedené ve světové premiéře. Janáčkova Glagolská mše byla pak finální skladbou večera. Zájem byl veliký, pořadatelé přidávali k původnímu počtu vstupenek další, včetně lístků k stání, ale stejně zřejmě úplně všechny potenciální posluchače neuspokojili.
Pärtova zhruba půlhodinová, převážně magicky ztišená kompozice se smyčci zazněla shora z kůru. Dennis Russell Davies Te Deum dirigoval při světové premiéře v polovině osmdesátých let a je jasné, že má na dynamické, výrazové, barevné a tempové poměry uvnitř skladby vyhraněný a víc než relevantní názor. Provedení teď nevedl schematicky a pouze staticky, ale cítil skladbu jako živou strukturu. Zvukem šetřil a připravil nevšední zážitek. Spoluúčinkoval Vox Iuvenalis připravený Janem Ocetkem.

Celý článek: https://operaplus.cz/patri-mse-do-kostela/
http://www.velikonocni-festival.cz/patri-mse-kostela/
 

Letmé ohlédnutí ve fotografiích
9. duben 2018

Fotogalerie: https://www.facebook.com/velikonocnifestivalduchovnihudby/posts/1686826731395691
Fotogalerie: https://www.facebook.com/pg/VoxIuvenalis/photos/?tab=album&album_id=1662526817115704


TVS: Napajedla - Sváteční koncert
3. leden 2018

V klášterní kapli vystoupil pěvecký sbor VOX IUVENALIS. V jeho podání zazněla soudobá sborová tvorba a duchovní hudba 20.století.

Sestřih: http://www.televizetvs.cz/tvs-napajela-svatecni-koncert
  

Extatická meditace u Bran Jeruzaléma
13. duben 2017
 
V úterý 11. dubna 2017 proběhl v brněnském českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského další z řady koncertů Velikonočního festivalu duchovní hudby. Brány Jeruzaléma Bronia Kutavičiuse zazněly v provedení Orchestru BERG pod taktovkou Petra Louženského a sboru Vox Iuvenalis pod vedením Jana Ocetka.
...
pochvalu zaslouží sbor Vox Iuvenalis pod vedením Jana Ocetka. Vzhledem k přirozené tendenci lidského hlasu a ucha dolaďovat disonantní tóny na konsonantní souzvuky, měl sbor vzhledem ke značně moderní faktuře obzvláště náročnou situaci. Tato situace byla zpěvákům ještě znesnadněna poté, co byl z reproduktorů přehráván diatonický a nezpěvných intervalů prostý zpěv kantora. Přese všechno zůstal sbor za všech okolností jednotný. I zde je však dlužno dodat, že Vox Iuvenalis se modernímu repertoáru nevyhýbá a pod stálým vedením Jana Ocetka roste v jeden z nejkvalitnějších sborů u nás.


Celý článek: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/extaticka-meditace-u-bran-jeruzalema.html


Pěvecký sbor VUT: Sázíme na netradiční místa a neotřelé skladby
15. prosinec 2016

Že studenti brněnské techniky nesedí jen v učebnách, ale žijí například i zpěvem, dokazuje pěvecký sbor Vox Iuvenalis, který pod záštitou školy funguje už 16 let. V jeho řadách působí několik desítek studentů i absolventů nejen VUT, ale i dalších brněnských vysokých škol.

Celý článek: https://zvut.cz/tema/tema-f38144/pevecky-sbor-vut-sazime-na-netradicni-mista-a-neotrele-skladby-d131613?aid_redir=1


Vox Iuvenalis: Pieta za umučené a vzpomínka na Buchenwald

Sbor Vox Iuvenalis uvedl v jezuitském kostele rozmanitý koncertní program, jehož účelem bylo připomenout výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald na konci druhé světové války. Památku umučeným sbor uctil důsledně sestaveným sledem kompozic s dobou vzniku od pozdní renesance až po současnost.
...
Výkon sboru byl celkově vyrovnaný, navíc se pro smutné výročí povedlo udržet odpovídající atmosféru. Vox Iuvenalis tak opět ukázal, k jakým interpretačním výkonům může amatérský sbor pod profesionálním vedením mířit. Navíc nejen univerzitním tělesům dlouhodobě nasazuje vysokou laťku po stránce smysluplného výběru skladeb.


Celý článek: http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/vox-iuvenalis-pieta-za-umucene-a-vzpominka-na-buchenwald


Requiem, krematorium a obřady bez církve

Provést Mozartovo Requiem – tedy mši za zemřelé – v krematoriu se může zdát jako zcela přirozená věc, ale úplně samozřejmé to není. Vox Iuvenalis přidal k jedné z nejhranějších vokálních kompozic značnou dávku koncepčního uvažování a připravil posluchačům přinejmenším neobvyklý zážitek.

Celý článek: http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/requiem-krematorium-a-obrady-bez-cirkve


Na Mozarta do krematoria, zvou mladí hudebníci ze sboru Vox luvenalis

Mozartovo Requiem večer rozezní brněnské krematoriu. Nikoliv však na pohřbu, netradiční koncert pro veřejnost zahrají Mladí brněnští symfonici se sborem Vox Iuvenalis.

Celý článek: http://brno.idnes.cz/brnensti-hudebnici-zahraji-morazta-v-krematoriu-f6k-/brno-zpravy.aspx?c=A131105_1996200_brno-zpravy_Ka1
 

Vox Iuvenalis, hodně života a kousek podobenství

Smíšený sbor Vox Iuvenalis včera zazpíval pěkný program složený z hudby dvacátého i tohoto století. Byla to hudba víceméně soudobá, dobře poslouchatelná a především harmonicky pestrá. Vox Iuvenalis je brněnská amatérská špička a pozoruhodná dramaturgie koncertů jej posouvá ještě o kousek výš. Pro včerejší vystoupení v koncertním sále JAMU si vypůjčil titul závěrečné dvojice prolnutých skladeb In honorem vitae.

Celý článek: http://zapisnikzmizeleho.cz/vox-iuvenalis-hodne-zivota-a-kousek-podobenstvi/ 


Mariánský koncert Voxu Iuvenalis pro dvacáté století

Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně založila Eliška Rejčka před 690 lety. Slavnostní koncert k této příležitosti připravili společně pěvecký sbor Vox Iuvenalis, Janáčkova akademie múzických umění a Augustiniánské opatství. Narozeniny lze slavit mnoha způsoby a všechny zúčastněné strany se shodly na tom nejlepším – uspořádaly koncert, který měl festivalové parametry, co se týká dramaturgie i provedení. Vox Iuvenalis kráčí cestou neotřelých dramaturgických počinů dlouhodobě. Na Starém Brně jsme mohli v minulosti slyšet v jeho podání Requiem Alfreda Schnittkeho, mimořádný byl i koncert využívající členitý prostor Domu umění. Především považuji za nutné říci, že si takového přístupu vysoko cením, i když někdy dramaturgické záměry nevyjdou úplně stoprocentně (jako třeba v programu Okolo JAMU).  Je to cesta, která může proměnit i amatérský sbor na zcela unikátní těleso.


Vox Iuvenalis, Schnittke, Janáček

Smíšený sbor Vox Iuvenalis včera znovu provedl Requiem Alfreda Schnittkeho v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Poprvé to bylo před dvěma lety v kombinaci s výběrem z cyklu Vsjenočnoje bděnije Sergeje Rachmaninova, části byly uvedeny i během mše za zemřelé 2. listopadu 2010.
Při včerejší provedení se projevila především stoupající jistota sboru, který začíná mít náročnou kompozici zažitou, zpívá ji s jistotou a Schnittkeho Requiem se stává jeho značkou. Je to znát i v celkovém nastudování, doprovodný orchestr obsahující i elektrické kytary a bohaté bicí zněl jasně, zvuk byl srozumitelný a dobře čitelný i v hlasitých pasážích. Sbor i Jan Ocetek už zřejmě nepřemýšlejí nad notami a věnují se detailům, dobrou práci odvedli i Hana ŠkarkováPetr Levíček v sólech.

Více o tomto koncertě zde: http://zapisnik.borisklepal.cz/vox-iuvenalis-schnittke-janacek/


Obrazy z Brna, Hlas mládí a Miloš Štědroň

Miloši Štědroňovi přišel po Filharmonii Brno pogratulovat k 70. narozeninám také Vox Iuvenalis: oslavy byly tentokrát vnějškově neformálnější a z hudebního hlediska důstojnější.

Více o tomto koncertě zde: http://zapisnik.borisklepal.cz/obrazy-z-brna-hlas-mladi-a-milos-stedron/
 

Veselé Vánoce s Vox Iuvenalis

Vánoční koncert sboru Vox Iuvenalis byl kromě milého hudebního zážitku také ukázkou lavírování mezi společenskými a uměleckými požadavky svátečního večera.

Více o tomto koncertě zde: http://zapisnik.borisklepal.cz/vesele-vanoce-s-vox-iuvenalis/ 


Glagolská mše byla důstojnou festivalovou tečkou

...Glagolská mše klade však nemalé nároky nejen na sólisty, ale i na orchestr a sboristy. Ty tvořili členové dvou těles, a sice Akademického sboru Žerotín se sbormistrem Pavlem Koňárkem a studentského pěveckého sboru VUT Brno Vox Iuvenalis kočírovaného Janem Ocetkem. Třebaže nešlo o sbory profesionální, interpretační výsledek však takovým přívlastkem označit lze. Oba sbory byly připraveny skvěle, jednotlivé skupiny zněly ve svém úhrnu kompaktně a vyrovnaně, jejich forte se neslo stejně majestátně jako úderně....

Více o tomto koncertě zde:  http://www.filharmonie-zlin.cz/article/69270.glagolska-mse-byla-dustojnou-festivalovou-teckou/

Foto z tohoto koncertu: http://www.filharmonie-zlin.cz/page/69273.27-10-2011-slavnostni-zakonceni-festivalu-harmonia-moraviae-2011-glagolska-mse/


Rozhovor se sbormistrem na stanici Vltava
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2322102&drm=1 
 


Celonoční bdění a Requiem
Výběr z Rachmaninovova cyklu Vsjenočnoje bděnie a Requiem Alfreda Schnittkeho tvořily náplň výjimečného i výjimečně zdařilého koncertu sboru Vox Iuvenalis

Dramaturgicky nápadité a výjimečné koncerty nejsou nemožné, jen by bylo dobře, kdyby se o nich dávalo vědět. Zdálo se mi skoro jako zázrak, že se sboru Vox Iuvenalis povedlo téměř zaplnit prostornou baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, a to vlastně pouze pomocí tiché pošty mezi známými. Plakáty buď nebyly vylepeny vůbec, nebo zanikly ve vrcholící předvolební kampani, finále mistrovství světa v hokeji s českou účastí bylo určitě rovněž tvrdou konkurencí.
Více... 


Stabat Mater
Ensemble Opera Diversa se svým dvorním skladatelem Ondřejem Kyasem jsou zjevením v současné vážné hudbě. Přibližují ji duši posluchače. 

„Co provedení! Ale ta skladba je geniální!“  řekl mi jeden z interpretů prvního provedení, když jsem mu blahopřál. „Tahle muzika jde dál než Messiaen, a to je co říct,“ dodává on, který „jinak moderní muzice zas tak moc nehoví“. 
Navýsost současná Kyasova hudba netrpí schválnostmi a „vymyšlenostmi“, s nimiž si často představu moderní hudby spojujeme, ale vyrůstá z prožitku. Mladý autor ještě nemá  „Kristova léta“, ale téma utrpení, napojení se na „archetyp vyrovnávání se s násilnou, předčasnou a nespravedlivou smrtí blízkého člověka“, „nalezení smyslu a očištění mysli“ (vlastní slova autorova) jsou v Kyasově hudební podobě nesmírně přesvědčivé.  Kyasova Stabat Mater mně přinesla předvelikonoční sváteční zážitek, který mi nedovoluje „hudebně kriticky“ diferencovat, jak by si premiéra zasloužila - snad se toho někdo povolaný ujme.
Více...