Sbor a dirigent

O sboru

Vox Iuvenalis [Hlas mládí] je amatérský smíšený pěvecký sbor, jehož členové jsou převážně studenti a absolventi brněnských vysokých škol. Vznikl v roce 1993 s přáním absolventů Gymnázia Vídeňská Brno pokračovat ve sborovém zpěvu i po absolutoriu. Od té doby si vybudoval postavení kvalitního mladého souboru, což potvrzují četná ocenění na mezinárodních soutěžích a účast na rozmanitých hudebních projektech doma i v zahraničí. Od roku 2000 působí pod záštitou Vysokého učení technického v Brně.

Zkoušky sboru se konají pravidelně v pondělí a čtvrtek vždy od 18:00 do 21:00 v aule Fakulty architektury VUT, Poříčí 5, Brno.


Sbormistr

Sbor založil a od počátku vede doc. Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (*1972), absolvent FF MU, PdF MU a JAMU v Brně (obor dirigování u doc. Lubomíra Mátla). Na mnoha festivalech a soutěžích v ČR i zahraničí získal ocenění poroty za vynikající dirigentský výkon. V současnosti je také sbormistrem Smíšeného sboru Kantiléna a působí jako pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie JAMU Brno.

Od října 2016 se sborem spolupracuje BcA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. Markéta aktuálně pokračuje ve studiu sbormistrovství na Hudební fakultě JAMU. Doposud mimoto vystudovala učitelství na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde absolvovala také doktorský program Hudební teorie a pedagogika.


Projekty a spolupráce

Sbor spolupracoval při tradičních i experimentálních operních a muzikálových představeních:

Sommer Oper Bamberg: Figarova svatba (W. A. Mozart) 2011, Bohéma (G. Puccini) 2009, Komedianti (R. Leoncavallo), Plášť (G. Puccini) 2007

Janáček Brno 2010: Šárka (L. Janáček) - světová premiéra původní klavírní verze opery

Komorní opera HF JAMU: Figarova svatba (W. A. Mozart) 2008, Ruddigore (A. S. Sullivan) 2007, Hradby (M. Kux) 2007, Pozdvižení v Efesu (I. Krejčí) 2001

a další.


Úspěchy na soutěžích a festivalech

2014 Mezinárodní sborová soutěž Bély Bártóka, Debrecín, Maďarsko, 3. cena (stříbrné pásmo) v kategorii smíšených sborů
2012 Mezinárodní sborová soutěž duchovní hudby Laudate dominum, Vilnius, Litva,1. cena
2008 Mezinárodní sborová soutěž Canti veris Praga 2008, Praha, 2. cena v kategorii smíšených sborů
2007 Mezinárodní festival sborů a orchestrů mladých YOUNG2007PRAGUE, 1. cena, zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby
2006 Mezinárodní festival akademických sborů IFAS, Pardubice, 1. cena, zvláštní cena za dramaturgii soutěžního programu
2005 XVII. Medzinárodný festival speváckych zborov TZD, Trnava, Slovensko, 1. cena, zvláštní cena za dramaturgii
2004 7th International Youth choir Festival, Veldhoven, Nizozemí, 1. cena
2003 Pražské dny sborového zpěvu, 1. cena, zvláštní cena pro sbormistra
2002 1st International Choir Festival in Randers, Dánsko, 2. cena
2000 Pražské dny sborového zpěvu, 2. cena, zvláštní cena za provedení povinné skladby, zvláštní cena pro sbormistraČinnost sboru se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Vysokého učení technického v Brně.