Pozvánka na absolventský sbormistrovský koncert Patrika Buchty, Čt 12. května 2022 v 19:00

Vážení hudební diváci,

srdečně vás zveme jménem pěveckého sboru Vox Iuvenalis na vystoupení, při kterém náš aktivní člen BcA. Patrik Buchta předvede svůj absolventský výkon v rámci magisterského programu na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru Dirigování sboru ze třídy doc. Jana OcetkaAbsolventský sbormistrovský koncert se koná ve čtvrtek 12. května 2022 v 19:00 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Přijďte Patrika podpořit svou přítomností a poslechem zpěvu s barvami tenoru, harfy, houslí a varhan.

Přejeme Patrikovi hodně štěstí a vřelé díky za jeho působení ve sboru.

Náplní programu bude následující repertoár:
Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, komm, BWV 229
Sergej Rachmaninov: Vsjenočnoe bděnie, op. 37 (výběr)
Leoš Janáček: Zdrávas Maria, Otčenáš

Účinkují:
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis
Petr Levíček, tenor
Pavla Kopecká, harfa
Jiří Klecker, housle
Martin Jakubíček, varhany
Jan Ocetek, sbormistr

diriguje Patrik Buchta (absolventský výkon)

Koncert pořádá JAMU.

Mimo studia na JAMU je Patrik Buchta sbormistrem středoškolského pěveckého sboru Cantate Brno, Vachova sboru moravských učitelek a chrámového sboru ve Šlapanicích.

Přejeme vám jedinečný hudební zážitek.

Společně s Patrikem se na vás již brzy těšíme.

Váš VoxKomentáře