Mimořádný koncert Amao omi: Pocta Kančelimu / Moravský podzim

Drazí posluchači,

zveme Vás na mimořádný koncert věnovaný poctě Giji Kančeliho, gruzínského skladatele světového významu, který zemřel 2. října ve věku 84 let. 

Zazní Kančeliho Amao omi (Nesmyslná válka) pro smíšený sbor a saxofonové kvarteto (2005). Mimořádný koncert se koná v úterý 15. října 2019 ve 21:00 v Červeném kostele pod záštitou Velvyslanectví Gruzie v Praze a za osobní účasti J.E. Mariam Rakviashvili, velvyslankyně Gruzie v České republice, a šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese. Koncert pořádá Filharmonie Brno v rámci Moravského podzimu - pozvánka Filharmonie Brno, facebook pozvánka. 

„V Kančelim jsme ztratili velkou osobnost, umělce, já osobně i velkého přítele. Útěchou nám budiž to, že jeho dílo zůstane v srdcích nás, hudebníků, kteří ponesou Kančeliho odkaz dále,“ uvedl šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies, který se koncertu osobně zúčastní. Pronese krátké úvodní slovo, stejně jako J.E. Mariam Rakviashvili, velvyslankyně Gruzie v České republice.

Zaslechnete jedinečné a pestré souzvuky o nebi (tsa), slunci (mze), tichu (dumili), fialce (ai ia) s lidovými nápěvy. Skladatel tak postupně vykresluje barvitou představu o panenské přírodě jeho rodné vlasti...

Řadě zpěváků toto dílo díky své malebnosti a duchovní podstatě nadále rezonuje na mysli i na duši od loňského roku, kdy jsme se zrovna v říjnový den sešli v Červeném kostele při představení Kančeliho Amao omi se stejným obsazením umělců. Letos to však bude mít pro příchozí hlubší význam.

"Není pro mě důležité, jak bude moje hudba přijata, ale jak bude vnímána, jaký stupeň ticha bude v sále. Ticho může být různého druhu. Formální ticho, intelektuální ticho a ticho provázené soustředěností, očekáváním. Já usiluji o ten poslední druh ticha. A když skončí skladba, není důležité, jestli se lidem líbila nebo ne, popřípadě co o ní napíše kritika. To, co je důležité, je soustředěnost, s jakou ji lidé poslouchali."
Gija Kančeli / zdroj: článek Filharmonie Brno

Program: 
Amao omi (Nesmyslná válka) - Gija Kančeli / Senseless War - Giya Kancheli / ამაო ომი - გია ყანჩელი 

Vystupují: 
Ensemble Frizzante
Saxofonové kvarteto Moravia
Vox Iuvenalis, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně
dirigent Jan Ocetek

Vstupné dobrovolné. 

Přijďte... Bude to krásné...

Váš Vox