Pozvánka na koncert Světlo beze stínu, pramen pokoje - Velikonoční festival duchovní hudby

Vážené dámy, vážení pánové,

je naší ctí pozvat Vás na velikonoční koncert s názvem Světlo beze stínu, pramen pokoje při příležitosti Velikonočního festivalu duchovní hudby 2019 - Ceremonie pořádaný Filharmonií Brno na Velký pátek 19. dubna 2019 v 21:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů v Brně.

Spolu s řadou brněnských sborů - Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna, připravujeme velkolepé Schnittkeho dílo Koncert pro sbor (Concerto for Choir, 1984-1985), které se ve své kompozici rozestupuje až do 16 hlasů.

Alfred Schnittke (1934-1998), skladatel německého původu s židovskými kořeny žijící v Sovětském svazu, zvolil pro své monumentální polystylistické dílo a cappella orchestrální strukturu ve čtyřech větách. V hudbě se promítají motivy ruské ortodoxní církve několika způsoby: repetitivními melodiemi, paralelními terciemi, nápadnou basovou linkou či antifonickým pojetím sboru, kdy se linie hned několika hlasů střetávají a gradují současně. Jak T. Bilodeau vystihuje, extrémy lidských emocí jsou reflektovány skrze extrémy harmonické spletitosti a vokálních schopností.

Pro text Schnittke zamířil do 10. století do Knihy nářků arménského mnicha, básníka, mystického filozofa a teologa sv. Řehoře z Nareku a v kompozici použil ruský překlad. Přestože žádná věta nenese oficiální název, lze vždy první verš za název považovat: 1. Ó, Vládce všeho stvoření, 2. Já, znalec lidských vášní, 3. Všem těm, kdo proniknou do podstaty chmurných slov, dej, Bože, vykoupení z hříchů, 4. Tuto práci, kterou jsem započal s nadějí. Pro zajímavost, Schnittke byl zdrženlivý s publikací tohoto a některých dalších duchovních děl mimo Rusko, poněvadž cítil, že interpretace by postrádaly duchovní intenzitu. K publikaci v západním světě došlo až v r. 2000, tzn. po jeho smrti.

zdroje:
1 F. Broman, booklet CD Voices of Nature, Alfred Schnittke | Arvo Pärt, Swedish Radio Choir, Tõnu Kaljuste, 2004
2 Tucker Bilodeau, Alfred Schnittke's Concerto for Choir, A Cellular Deconstruction, 2016
3 Gene Tyranny, Alfred Schnittke, Concerto for Choir, allmusic.com
4 Renáta Granátová, Tomáš Vrba, Kateřina Iberl, program Koncertu v kostele Narození Panny Marie 2012, galerieroudnice.cz, Zkroušené zpěvy mnicha Řehoře z Nareku, Píseň Bohu, jenž vychází z hlubin srdce, Kapitola 3

Program:
Alfred Schnittke - Koncert pro sbor v podání brněnských pěveckých sborů - Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna
Lenka Cafourková-Ďuricová - soprán
diriguje Jan Ocetek


Koncert pořádá Filharmonie Brno.
Zde je k shlédnutí Pozvánka Filharmonie Brno, Facebook pozvánka a VFDH Facebook pozvánka.
Vstupné: dobrovolné na místě (Kudy ke kostelu u Jezuitů)


Velmi si ceníme této události. Bude to už potřetí v řadě, kdy Vox Iuvenalis vystoupí na Velikonočním festivalu duchovní hudby.
Přijďte se nechat uchvátit.

Váš Vox