Odběr novinek e-mailem

Koncert pro dva sbory

Tento koncert je již za námi a vy si můžete přečíst ohlasy zde:
http://zapisnik.borisklepal.cz/vox-iuvenalis-v-dome-umeni/

Stehně tak komentář předkoncertu, který se uskutečnil v Doubravníku:
http://zapisnik.borisklepal.cz/doubravou-do-doubravniku-za-hlasem-mladi/


Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis ve spolupráci s Domem umění města Brna si vás dovolují pozvat na duchovní dvousborový koncert, který se uskuteční v pondělí 4. dubna 2011 v 19 hodin v netradičním prostoru „velkého výstavního sálu“ Domu umění.

„Na jeden večer proměníme velký výstavní sál brněnského Domu umění na chrám umění, ostatně tento úžasný prostor svou architekturou i akustikou funkcionalistické církevní stavby připomíná.“

Bortňanskij, Dmitrij Stěpanovič (1751 – 1825) – Duchovní dvousborové koncerty č. 3 a č. 8 (1799)
Penderecki, Krzysztof (1933) – De profundis pro tři sbory (Sedm bran Jeruzalémských) (1996)
Pärt, Arvo (1935) – Beatus Petronius pro dva smíšené sbory a dvoje varhany (1990/1996)
Martin, Frank (1890 – 1974) – Mše pro dva smíšené sbory (1922, 1926)


4. dubna 2011 19,00 – Dům umění (Malinovského náměstí)
Předprodej vstupenek na pokladně Domu umění
Vstupné 150/100 Kč
Účinkují:
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis
Dirigent: Jan Ocetek
Vystoupení se uskuteční přímo mezi exponáty výstavy Česká malba generace 90. let.
Lístky na koncert budou od března k dispozici na pokladně Domu umění.

Jako bonus jsme připravili předkoncert, který proběhne již 20. března 2011 ve 14:45 v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku u Tišnova (po koncertě bude pro zájemce následovat prohlídka kostela, včetně rekonstruovaných varhan), kde zazní koncert ve zkrácené zimní verzi a za dobrovolné vstupné (doporučujeme teplé oblečení).